Reference

Naše reference

Ne glede na to, da smo še 'mlado' podjetje pa se lahko pohvalimo že z veliko izvedbami.

Prisotni smo bili pri izgradnji Tovarne Krka-Kilolap, prenovi Gradu Otočec, prenovi Lek d.d., pri gradnji avtoceste, pri obnovi občinske zgradbe Šentrupert, pri izgradnji plinske postaje v Črnomlju, obnova hotela Terme Rimske Toplice, obnova Lekarna Krško, objekt Mirage Novo mesto, pri rekonstrukciji objekta Salonit Anhovo, pri nadgradnji odseka železniške proge Rimske Toplice - Laško in Laško-Celje ...

Naši kupci so CGP d.d., Kolektor Koling d.o.o., Kolektor CPG d.o.o., Ambi Mont d.o.o., Kostak d.d. Krško, Gitri d.o.o, TGH d.o.o...

CGP Novo mesto

CGP Novo mesto

Lek Ljubljana

Lek Ljubljana

Ambi

Ambi

GPI Tehnika

GPI Tehnika

Kostak Krško

Kostak Krško

Letališče Jožeta Pučnika

Letališče Jožeta Pučnika